Qui som?

Tot i que des del 2004, s'han fet varis petits projectes i aportacions a la zona, "Àfrica Increïble" neix legalment al 2015 com una organització sense ànim de lucre, apolítica, aconfessional i democràtica, basada en el compromís voluntari per col.laborar en tasques educatives, sanitàries i d'implementació per a la dona en el continent africà.

Som un petit grup que venim d'àrees molt diferents ( medicina, treball social, educació infantil, esport, fins i tot jubilats... ) aquesta diversitat permet abordar els projectes des de diferents perspectives.

La seu d'Àfrica Increïble es troba a Calella, província de Barcelona. Així mateix l'associació compta amb col.laboradors actius a Gàmbia, els quals s'encarreguen de supervisar els projectes sobre el terreny.

Àfrica Increïble amb CIF G66626714 i registre d'entitats municipals amb el nombre 00011-COOP.

Trans Alps Adventure
ON ACTUEM?

Encara que tenim altres projectes a Senegal i Mali, actualment hem focalitzat tot el nostre esforç a Gàmbia, en el poblat de SARE FUTTA, situat en el Central River Division South, a uns 280 quilòmetres de la capital, Banjul. És un poblat rural sense llum ni aigua corrent. La “ciutat” més propera és Brikama Ba,a uns 10 km. Alguns dels pobles més propers són Taifa 1 km aprox. i Sare Adama 2,5 Km. Sare Babu, que compta amb escola està a 8 km aproximadament.

MISSIÓ, VALORS I VISIÓ

MISSIÓ

La missió d’Àfrica Increïble és treballar per al desenvolupament social en comunitats desfavorides d’Àfrica, a través de l’accés a una educació lliure i universal, amb l'objectiu d'eradicar les desigualtats i fomentar les mateixes oportunitats per a un millor creixement social en els grups més vulnerables. Garantir la igualtat d'oportunitats i l'equitat per a les comunitats africanes i aconseguir una major justícia social Assegurar l’accés a tots els nens i nenes a una educació de qualitat, promoure l’educació general a tots els adults i dotar de recursos a la comunitat per a un millor desenvolupament.

1. Millorar les condicions de vida als grups més desfavorits de la població prestant especial atenció als nens.

2.Promoure i gestionar programes d’actuació mitjançant l’aportació de fons per destinar-los a projectes de caràcter social, educatiu i sanitari, en el marc de la solidaritat, la cultura de pau, la tolerància, la justícia, la no-violència i els drets humans.

3.Aconseguir que els projectes destinats al desenvolupament de la comunitat siguin acte sostenibles. En la seva finalitat han de ser gestionats pels beneficiaris dels mateixos i finançats de forma autònoma mitjançant ingressos generats per la comunitat.

4. Sensibilitzar a la població espanyola de la realitat del país i de les zones on actuem per donar a conèixer les condicions desfavorables en les quals viu la població, entendre altres cultures, millorar les relacions i la tolerància entre persones de diferents països i contribuir a un comerç̧ just i al desenvolupament de la comunitat.

VALORS

Els valors d’Àfrica Increïble són compartits per tots els membres, ens identifiquen i ens ajuden a traçar el camí per aconseguir la missió i contribuir a un mon millor.

- Justícia: Treballem per garantir el ben comú i la igualtat d'oportunitats per a totes les persones.
- Solidaritat: promovem relacions justes entre persones i contribuïm a construir una xarxa d’ajuda

mútua perquè tots ens sentim responsables de la situació dels altres.

- Participació: Involucrem a tots els agents actius d'un projecte, per aconseguir una participació activa de la comunitat, els membres i socis de l’Associació́. Entenent sempre una participació lliure i consensuada

- Coherència: clara correspondència entre els nostres principis i les nostres accions. Actuem sobre la base dels valors de l’organització́ per a la consecució́ dels nostres objectius.

- Igualtat de gènere: treballem per la igualtat de drets entre dones i homes en l’accés i control dels recursos, així com la presa de decisions i responsabilitats.
- Respecte i dignitat humana: reconeixem i diferenciem la riquesa de la diversitat humana, per la qual cosa valorem per igual a totes les persones, amb independència del seu sexe, raça, religió, cultura, creences i identitat sexual. Considerem el respecte imprescindible per a la cohesió social, que promou la pau i la convivència entre persones i protegeix la dignitat humana que és el dret inalienable a viure en llibertat i en unes condicions adequades per al desenvolupament com a individus i membres d'una comunitat, en totes les dimensions de l’ésser humà.

- Sostenibilitat: considerem la sostenibilitat eix principal dels nostres projectes, per crear recursos que pugui gestionar la comunitat local sense l'ajuda de tercers.

- Compromís: tots els membres declarem un fort compromís amb les persones i les causes dels nostres projectes.

- Professionalitat, transparència i rigor: Treballem de forma professional, amb tot el rigor exigit i sent molt conscients que treballem per a la consecució d'uns objectius comuns, mai individuals. Som transparents en totes les nostres gestions, aportant informació clara i veraç̧ als nostres socis, col·laboradors i tercers.

OBJECTIUS GENERALS

1. Promoure i coa gestionar programes d’actuació mitjançant l’aportació de fons per destinar-los a

projectes de caràcter social i educatius.

2. Aconseguir que els projectes destinats al desenvolupament de la comunitat siguin auto- sostenibles. En la seva finalitat han de ser gestionats pels beneficiaris dels mateixos i finançats de forma autònoma mitjançant ingressos generats per la comunitat.

3. Millorar les condicions de vida dels grups més desfavorits de la població, prestant especial atenció als nens

4. Sensibilitzar a la població espanyola de la realitat del país i les zones on actuem, per donar a conèixer les condicions desfavorables en les quals viu la població, entendre altres cultures, millorar les relacions i la tolerància entre persones de diferents països i contribuir a un comerç̧ just i al desenvolupament

THE GAMBIA

[instagram-feed]

SEGUEIX-NOS

CONTACTE

  • infoafricaincreible@gmail.com
  • Tel: +34 689 187 404    i    +34 691 239 429   
  • CIF: G66626714

DADES BANCÀRIES

ES82 2100 4614 0222 0018 9247