SARE FUTA

ESCOLA DE PRIMÀRIA

Aquest projecte neix l’any 2017 quan en un dels nostres viatges a Sare Futa, descobrim que la gent del poblat ha improvisat una petita escola, fins en aquell moment inexistent, construïda a base de palla i pals. Fins llavors, els infants que volien anar a l’escola havien de caminar 5 km diaris per arribar al poble veí més proper, fet que implicava que els nens i nenes no s’escolaritzessin fins a una edat avançada o que mai arribessin a anar a l’escola.

L’escola és construïda amb materials molt precaris, però aconsegueixen diferenciar dues aules: el grup dels grans i el grup dels petits. En aquell moment és quan coneixem en Musa, un dels mestres (actual membre de l’associació), i ens explica les necessitats i inquietuds del projecte que han començat des de la gran necessitat d’escolaritzar els infants del poble. És en aquell moment quan posem en marxa, sense cap dubte, el gran projecte de l’associació, que a hores d’ara encara està en procés.

  Des del 2017 s’han dut a terme diverses campanyes per anar construint l’escola i a poc a poc s’està aconseguint. Tot i això, el cost dels materials és elevat i som una associació encara petita, per tant és un projecte el qual s’hi destinen bona part dels ingressos de l’associació.

  Actualment, l’escola ja disposa d’un edifici d’una planta amb tres aules amb terra, sostre, finestres, portes, taules i cadires. A més, el passat febrer del 2019 es va poder portar material escolar i una pissarra gran per a cada aula, les quals eren molt necessàries. Tot i això, destacar que constantment es necessita material escolar fungible, com ara llibretes i llapis, entre d’altres, així com armaris i contes infantils.

  En definitiva, l’objectiu general és facilitar i millorar l’escolarització dels infants de Sare Futa a partir dels 3 anys, ja que considerem que l’educació infantil i primària és primordial i bàsica per un bon desenvolupament integral i per assolir els coneixements bàsics (comprensió i escriptura de l’idioma oficial del país, l’Anglès i adquisició de conceptes lògic matemàtics), per excedir a estudis superiors que els portaran a una millor qualitat de vida.

  ENS AJUDES A ACABAR-LA?

  DONATIU ECONÒMIC

  Per construïr:

  • Les tres classes de primària que ens falten
  • Magatzem per guardar material
  • Sala de mestres
  • Hort escolar

  Per comprar:

  • Mobles
  • Taules i cadires
  • Pissarres
  • Material escolar vari

  DONATIU DE MATERIAL

  • Tota mena de material escolar ( llibretes, llapis, bolis, colors de tota mena, estoigs, motxilles, regles, gomes, carpetes sense separadors, guixos, gomets etc... 
  • Caixes d'emmagatzematge ( per endreçar el material classe ), pissarres, suros...
  • Material de plàstica com cartolines, cel·los, coles, tisores, plastilina etc.
  • Ordinadors, fotocopiadores,plastificadores..
  • Contes, llibres i diccionaris en anglès.
  • Altre material que creieu pugui ser útil

  SEGUEIX-NOS

  CONTACTE

  • infoafricaincreible@gmail.com
  • Tel: +34 689 187 404    i    +34 691 239 429   
  • CIF: G66626714

  DADES BANCÀRIES

  ES82 2100 4614 0222 0018 9247