FORMULARI DE DONACIONS

Indica el número de compte ( IBAN / ENTITAT / OFICINA / DC / Nº DE COMPTE)
Indiqueu en aquesta casella l'import que feu
Que sóc major d'edat i autoritzo a carregar al meu compte i fins a nou avís, els rebuts menusuals o anuals ( segons opció escollida ) que siguin presentats per Àfrica Increible, en concepte de quota de soci. D’acord amb lo establerts per la llei orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal, que regula el dret d’informació de la recollida de dades, vostè aprova que s’afegeixin les seves dades de caràcter personal a un fitxer, del que és propietat l’Associació Àfrica Increïble amb la finalitat de gestionar les donacions i contactes de la nostra associació i poder contactar amb vostè per qualsevol qüestió relacionada amb les nostres activitats mitjanant enviament de comunicacions per correu electrònic o telefònicament. Àfrica Increïble l’informa el dret d’accés, cancel·lació, rectificació i oposició dirigint-se a nosaltres mitjançant correu electrònic infoafricaincreible@gmail.com

SEGUEIX-NOS

CONTACTE

  • infoafricaincreible@gmail.com
  • Tel: +34 689 187 404    i    +34 691 239 429   
  • CIF: G66626714

DADES BANCÀRIES

ES82 2100 4614 0222 0018 9247